Fastighet.nu

Investera i fastigheter

Fastigheter som investering Fastighet.nu är sajten du snart kan läsa mer om fastigheter och fastighetsinvesteringar. Just nu jobbar vi med innehållet, kika in lite senare.

Många och stora förmögenheter har skapats genom tiderna genom att investera i fastigheter. Det sägs att det finns begränsat utrymme att bygga fastigheter på och med den ständigt ökande befolkningen på jorden är det en långsiktig trend att ta rygg på.

Genom att fokusera på de städer och områden som växer och där antalet människor ökar kan man ta del av ökande fastighetsvärden över tid. Det finns ett populärt mantra som beskriver vikten av platsen för värdet av fastigheter vilket är location, location, location.

Hur gör man, genom vilka metoder kan man investera i fastigheter och fastighetsmarknaden? Vad vill du uppnå genom dina fastighetsinvesteringar? Det är frågor du måste ställa dig själv och kunna besvara som investerare.

Vi går igenom de huvudsakliga strategierna för fastighetsinvesteringar och varje övergripande strategi kan delas in i olika metoder för att på faktiska sätt beskriva i detalj hur du går tillväga för att investera.

Med fastigheter finns det 4 primära krafter som kan öka förmögenheten, vilka är:

  • Investera i fastigheter för värdeökning.
  • Hyra ut fastigheter och skapa kassaflöden.
  • Skattefördelar som kostnadsavdrag och avskrivningar.
  • Amortering av fastighetslånet göra att belåning sjunker och eget kapital ökar.

Aktiva fastighetsinvesteringar

Vill du aktivt kunna påverka och utveckla din förmögenhet kan du göra det genom i huvudsak två olika strategier.

En transaktionsdriven strategi innebär att du investerar i fastigheter för utveckling samt förädling, vilket leder till värdeökning som kan realiseras i vinster genom att sälja fastigheter.

En förvaltande strategi innebär att du investerar i fastigheter för långsiktigt ägande och förvaltning av fastigheter för att över tid bygga förmögenhet genom både ökande hyresintäkter och värdeökningar.

Passiva fastighetsinvesteringar

När man talar om passiva investeringar menar man i princip att man investerar och låter kapitalet arbete mot avkastning medans det aktiva arbetet med investeringarna är delegerat till andra personer.

Det finns flera bra metoder för att passivt investera i fastigheter.

På börsen kan du investera pengar i fastighetsfonder eller fastighetsaktier för att passivt äga fastigheter med olika tidshorisont. Det kan vara både noterade fonder du investerar i.

Du kan finansiera fastighetsaffärer genom att låna ut pengar mot ränta till investerare som köper och utvecklar fastigheter. Idag är det allt vanligare med fastighetslån genom crowdlending och det finns många plattformar online som knyter ihop fastighetsutvecklare med finansiärer (stora som små).

Genom finansiering av fastighetsinvesteringar mot direkt delägarskap i fastigheter eller privata fastighetsbolag kan du som delägare passivt ta del av värdeutveckling och avkastning på fastigheter. Crowdfunding är en populär metod som gör det tillgängligt för fler att kunna bli delägare i fastigheter.

Vad är egentligen en fastighet?

När gemene man talar om fastigheter menar man ofta byggnader. Men den rent juridiska termen och betydelsen av en fastighet är ett geografiskt område (mark eller vatten) som är en fast egendom med tillbehör (t ex byggnader, anläggningar, skog, växtlighet) och är en rättslig enhet.

Generellt för fastigheter så kan dela in det i tre olika typer vilket är mark, privatbostäder samt kommersiella fastigheter.

Med privatbostäder menar vi hus som fungerar som bostäder som ska ge tak över huvudet vilket är villor, lägenheter, fritidshus och semesterbostäder.

Till kommersiella fastigheter räknar man hyresfastigheter, industrilokaler, kontor, affärslokaler och butiker.

Team och kapital för utveckling av fastighetsbolag

Att utveckla fastigheter är resursintensivt, och att utveckla fastighetsbolag kräver kapital. Utöver kapital så behövs även kunskap och drivna människor som får saker gjort. Ofta är det flera delägare och samarbetspartners som tillsammans i ett joint venture kan skapa större fastighetsbolag. Vikten av rätt mix i teamet av personer bakom fastighetsbolaget är vitalt. Man kan dela in teamet i tre kategorier av investerare, de som har kapitalet, kunskapen, och drivet.

Location, Location, Location för fastighetsvärdet

En fastighets plats och lokalisering är väldigt avgörande för fastighetsvärdet, och är en av de grundläggande faktorerna en värderingsman eller mäklare tittar på. Man tittar på omgivningen runt fastigheten, närliggande fastigheters tidigare försäljningspriser har stor påverkan för värderingsunderlaget. Närheten till jobb, skola och affärer har såklart stor påverkan. I städer där det finns mycket jobb har det positiv inverkan vid fastighetsvärdering.