Bolån för fastigheter

Ett bolån är en låneform som används i samband med att man ska köpa en ny fastighet eller då man vill belåna sin befintliga fastighet. Ett bolån kan man ansöka om hos banker, bolåneföretag och vissa finansbolag. Ett bolån har mycket förmånlig ränta och löper ofta på många år framåt i tiden. För bolån gäller att man lämnar fastigheten som säkerhet för lånet. Det innebär att om man i framtiden inte kan betala sitt lån så riskerar man att förlora sin fastighet. Därför gäller det att välja ett bolån som man vet att man klarar av att betala.

Krav för att erhålla ett bolån

Banker och bolåneföretag har en del krav på den som vill erhålla ett bolån. Till att börja med kan man endast låna upp till 85 % av fastighetens värde. Det innebär att man själv behöver betala en kontantinsats på 15 %. Kontantinsatsen kan dock finansieras genom andra typer av lån som exempelvis privatlån till en högre ränta och med en kortare amorteringstid än ett bolån.

För att få ett bolån beviljat behöver man vara myndig, ha en fast inkomst som står i relation till det belopp man vill låna, ha en i övrigt ordnad ekonomi och inga betalningsanmärkningar. Även andra skulder som man har tas med i beräkningarna. Detta för att långivaren lägger upp en kalkyl som visar om man har möjlighet att betala tillbaka de lån som man lånar. Om man är två personer som ansöker om ett bolån ökar möjligheten att få lånet beviljat men bidrar även till att man oftast kan låna ett högre belopp.

Olika typer av bolån

Idag finns det olika typer av bolån som exempelvis bolån med rörlig ränta, bolån med bunden ränta och grönt bolån. De flesta långivare sätter individuell ränta som baseras på din inkomst och din kreditvärdighet. I vissa fall kan man också få betala uppläggningsavgift och aviseringsavgifter. Därför är det viktigt att jämföra olika lånebolags villkor, räntor och avgifter innan man väljer vilket lånebolag man ska låna av.

Bolån med rörlig ränta

Ett bolån med rörlig ränta löper med en avtalstid på tre månader. Det innebär att vart 3:e månad kan banken höja eller sänka räntan för bolånet utifrån de förutsättningar som råder på räntemarknaden. Historisk så har en rörlig ränta varit lönsammare än en bunden ränta men kan under vissa perioder innebära att räntan höjs och därmed ökar amorteringsbeloppen, vilket påverkar hushållsekonomin. Fördelen med rörlig ränta är att du kan säga upp avtalet vart 3:e månad och istället välja en bunden ränta.

Bolån med bunden ränta

Om man vill vara säker på hur mycket ränta man ska betala vid varje amortering kan man istället binda sin ränta under en period av 1 - 10 år. Det innebär att man alltid vet hur hög ränta man ska betala för sitt bolån, vilket kan vara en trygghet om man har små marginaler i sin privatekonomi. Ett bolån med bunden ränta kan inte sägas upp i förtid utan att man drabbas av straffavgifter från långivaren.

Grönt bolån

För de fastigheter som har en energideklaration som visar att fastigheten tillhör Energiklass A – C kan man ansöka om ett grönt bolån. Ett grönt bolån har något lägre ränta än vanliga bolån.