Crowdfunding för fastigheter

Med crowdfunding menas finansiering som sker mellan en grupp av investerare som tillsammans finansierar projekt mot avkastning i form av räntor eller ägarskap i projektet. Det blir allt vanligare med crowdfunding som vuxit sig stort tack vare internet, det finns många plattformar på nätet som kopplar ihop investerare och de som söker kapital för investeringar.

Ett scenario som crowdfunding är ypperligt att använda är t ex om du planerar att köpa en hyresfastighet som ska dig kassaflöde via uthyrning.

Du ser utvecklingspotential i fastigheten och du har möjlighet att köpa objektet till ett lägre pris då säljarna har svårt att hitta köpare som vill ta sig an fastigheten. Du har möjlighet att köpa fastigheten kraftigt under värderingen som du beräknar fastighetsutveclingen leder till vilket kommer ge dig en bra marginal i form av eget kapital.

Oftast är det mest attraktivt att låna via banken då de kan erbjuda lägst räntor. Kanske har du svårt att direkt finansiera köpet med banklån då de vill se ett starkare kassaflöde redan från början, innan du har hunnit genomföra åtgärderna i fastigheten som ska lyfta intäkterna.

Istället använder du dig av crowdfunding där du söker kapital. Låt oss säga att pengarna ska vara återbetalda till investerarna inom 12 månader och för det får investerarna en ränta på 10%. Det kan låta som en dyr och hög ränta, och hur ska det kunna betalas tillbaka inom 12 månader utan att sälja fastigheten som skulle behållas för uthyrning?

När fastigheten förvärvats och utvecklats har både hyresintäkten ökat och vakansen sjunkit, du har fyllt fastigheten med hyresgäster som betalar en rimlig marknadshyra. Därmed har du höjt värderingen på fastigheten eftersom den har ett starkare kassaflöde. Genom att få en högre fastighetsvärdering kvalificerar nu fastigheten för ett längre fastighetslån med lägre räntor hos banken. I det bästa läget har värdet höjts så pass mycket att banken nu lånar ut pengar som täcker allt investerat kapital. Utöver att investerarna på crowdfundingplattformen kan återbetalas så kan även dina egna investerade pengar kan plockas tillbaka och fortfarande ha kvar eget kapital i fastigheten med en balanserad belåningsgrad, dvs det är en bra marginal mellan värdet och lån i fastigheten.