Gröna lån för lågenergi hus

Gröna lån för hus som uppfyller kraven på energianvändning är en relativt ny låneform som har tagits fram för att motivera husägare att förbättra sin fastighets energivärden. Ett grönt lån är en form av bostadslån som erbjuds till privatpersoner som har en fastighet med en godkänd energiklassning. Fördelen med ett grönt bolån är att räntan är något lägre än för vanliga bolån.

Vilka krav behöver man uppfylla för att erhålla ett grönt bolån?

För att man ska kunna erhålla ett grönt lån för sin fastighet så behöver fastigheten ha en energideklaration som visar vilken energiklass som fastigheten tillhör. Det finns sju stycken energiklasser, från A – G, där A är den bästa klassen och G den sämsta. Alla lånebolag accepterar grönt lån för fastigheter som har energiklass A och B. Vissa långivare kan också erbjuda bolån för fastigheter som har energiklass C, vilket är ett krav idag för nybyggda hus.

Utöver att fastigheten ska ha en energideklaration så behöver förstås även låntagaren uppfylla de sedvanliga kraven på kreditvärdighet. Ett grönt bolån fungerar precis likadant som vanliga bolån och innebär att du lämnar fastigheten i säkerhet för lånet.

Så här går det till att få sin fastighet energiklassad

Alla nybyggda hus ska uppfylla kraven för minst energiklass C. En energideklaration ska utfärdas senast 2 år efter att huset byggdes. För äldre fastigheter så gäller att en energideklaration ska utfärdas i samband med att fastigheten ska säljas eller hyras ut. En energideklaration tas fram av en oberoende expert som inspekterar och beräknar en fastighets energianvändning. Energideklarationen ska förvaras hos fastighetsägaren men även registreras i Boverkets energideklarationsregister.

Vid en energiklassning kommer en oberoende expert att granska fastighetens energianvändning. Bland annat kontrolleras husets tekniska delar som exempelvis isolering, fönster och andra byggnadsdelar. Man kontrollerar även vilken värmekälla huset har och andra energisparande lösningar. Därefter gör experten en uppskattning över hur många kWh huset förbrukar per kvadratmeter och år.

I energideklarationen anges även förslag på förbättringar för att minska husets energianvändning. Genom att följa dessa råd kan man sänka energianvändningen och därefter göra en ny energiklassning för att få en energideklaration där din fastighet hamnar i Energiklass A-C.

  • Energiklass A: energiförbrukning på upp till 45 kWh/kvm och år
  • Energiklass B: energiförbrukning mellan 46-67 kWh/kvm och år
  • Energiklass C: energiförbrukning mellan 68-90 kWh/kvm och år
De sju energiklasserna från A - G.

Ansöka om Grönt bolån

Ansökan kan göras hos banker eller bolåneföretag, antingen på kontoret eller på nätet. Du behöver kunna visa upp en giltig energideklaration och i övrigt godkännas genom en sedvanlig kreditprövning. Du lämnar fastigheten som säkerhet för lån. Du kan vanligtvis låna upp till 85 % av fastighetens marknadsvärde. Ett Grönt bolån kan man erhålla i samband med att man köper en ny bostad men även för en befintlig bostad som klarar av de krav som ställs på energiklassning.

Den främsta fördelen med ett grönt bolån är att man får en lägre ränta på sitt bolån. Innan man ansöker om ett bolån bör man jämföra räntor och villkor för flera långivare så att man kan hitta det lånebolag som erbjuder de mest förmånligaste lånen.