Investera i kommersiella fastigheter

Om man har ett eget kapital som man vill investera så kan en investering i fastigheter leda till en bra avkastning på kapitalet, även om det innebär att man behöver låna pengar för att finansiera köpet. Är man ny inom fastighetsbranschen så är det vanligtvis enklast att investera i flerbostadshus eftersom riskerna är mindre än då man investerar i kommersiella fastigheter. Till kommersiella fastigheter räknas utrymmen som hyrs ut för att användas som butiker, restauranger, kontor och andra affärsrelaterade verksamheter.

Att investera i en kommersiell fastighet

Det finns flera fördelar med att investera i en kommersiell fastighet framför ett bostadshus som exempelvis att det är företag som hyr lokaler, att avtal oftast är mycket långa och att hyressättningen oftast är högre än för bostäder. Dessutom så innebär det ofta att man endast har ett fåtal företag som hyresgäster, ibland endast en eller ett par, istället för ett hyreshus där det är många hyresgäster. Man kan också investera i en fastighet som både inrymmer lägenheter, kontor och butikslokaler, vilket kan vara en tryggare investering. Det finns dock en risk att olika hyresgäster stör eller störs genom de verksamheter som pågår i fastigheten.

Välja en fastighet med ett bra läge

När man väljer ut den kommersiella fastighet som man vill köpa är läget A och O då det handlar om företag som ska kunna nå ut till och nås av sina kunder och leverantörer. Man bör alltså försöka hitta en kommersiell fastighet som ligger beläget i ett eftertraktat område så att man snabbt kan ersätta en avflyttande hyresgäst med en ny. Om fastigheten exempelvis bara inrymmer ett par hyresgäster är det förödande om en hyresgäst som flyttar ut inte snabbt kan ersättas med en ny hyresgäst.

Kommersiell byggnad som kan hysa kontor, butiker och mycket annat.

Höga förvaltningskostnader för en kommersiell fastighet

Fastighetsförvaltningen för en kommersiell fastighet är oftast högre än för en bostadsfastighet då en kommersiell byggnad behöver uppfylla olika krav och regler för den företagsverksamhet som pågår i fastigheten. När man hyr ut lokaler till en restaurang eller en butik så är även kraven på underhåll större. Till skillnad mot bostäder, som hyrs ut i befintligt utförande, kräver ofta nya hyresgäster en del förändringar för att anpassa lokalen till deras verksamhet.

Lönsamt att äga en kommersiell fastighet

Trots högre kostnader för fastighetens förvaltning så är en investering i en kommersiell fastighet ofta mer lönsam än att köpa ett bostadshus. De avtal som man skriver med sina hyresgäster löper oftast på flera år, vilket är en trygghet för både fastighetsägaren men även för hyresgästen. Exempelvis kommer ingen vilja öppna en butik eller en restaurang om innehavaren inte kan vara säker på att denne kommer att kunna driva sin verksamhet i lokalen under många år framåt.

Man kan även ta ut högre hyror från företag som hyr lokaler än för lägenheter vilket gör att den direkta avkastningen i form av hyresinbetalningen innebär en bra månatlig avkastning.

Värdeökningen för en kommersiell fastighet är oftast bättre än för bostadshus, under förutsättning att fastigheten underhålls och ligger belägen i ett eftertraktat område. Det gör att man kan göra en bra vinst på sin investering den dagen man ska sälja den.