Varför använda mäklare vid fastighetsaffärer

När man ska sälja sin fastighet eller bostadsrätt så är det en hel del saker som man behöver hålla rätt på men även en hel del arbete som ska utföras. En del väljer att själv försöka sälja sin fastighet i tron att de sparar pengar men det är inte alltid säkert att det blir så i slutändan samtidigt som risken för att hamna i snåriga tvister ökar. Genom att anlita en mäklare får man hjälp med allt kring försäljningen och kan sedan luta sig tillbaka och vänta in de anbud som man vill acceptera för sin fastighet.

Vad är en mäklare?

En mäklare är en mellanhand mellan den som ska sälja sin fastighet och de potentiella köparna av fastigheten. Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen samt har till uppgift att se till att fastighetsaffärer genomförs så att båda parter är nöjda.

För att kalla sig mäklare krävs det att mäklaren är registrerad som fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionens, FMI. Kraven för att bli registrerad är att mäklaren har en examen från högskolan inom Fastighetsmäklarprogrammet. En mäklare ska ha genomgått utbildning inom områden som berörs av yrket som byggnadsteknik, fastighetsrätt, skatterätt, civilrätt, ekonomi, fastighetsvärdering och fastighetsförmedling. Utöver utbildning krävs också att mäklaren har genomfört praktik innan denna kan registreras och verka som mäklare.

Vad är en mäklares uppgifter vid en försäljning?

En mäklare anlitas av den som ska sälja fastigheten och tar därefter över hela processen kring fastighetsförsäljningen. Mäklaren ansvarar för att alla erforderliga intyg, värderingar och inspektioner som ska genomföras inför försäljningen är utförda. Mäklaren kontrollerar också äganderätten till fastigheten och om det finns utfärdade pantbrev. Han gör även en värdering av fastigheten för att få fram ett rimligt försäljningspris.

Mäklaren bokar fotograf som tar bilder av fastigheten, skriver en fastighetsbeskrivning och annonserar ut fastigheten genom lämpliga kanaler. Ofta har mäklaren även ett stort kontaktnät där denne kan gå ut med förfrågningar. Potentiella kunder vänder sig direkt till mäklaren för att boka tid för visning, vilket också ombesörjs av mäklaren. Under hela processen finns mäklaren tillgänglig för rådgivning, åt både säljaren och potentiella köpare.

Mäklaren hanterar alla inkommande anbud och ser även till att handpenningen blir betald av den som väljer att köpa bostaden. Utöver det så tar fastighetsmäklare fram alla handlingar som kontrakt och avtal för fastighetsaffären så att alt går rätt till för både köpare och säljare men även enligt lagar och regler.

Är det lönsamt att anlita en mäklare?

Många tror att det är dyrbart att anlita en mäklare och väljer därför att sälja sin fastighet själv för att slippa den kostnad som en mäklare innebär. Men faktum är att historien har visat sig att fastigheterna som säljs med hjälp av mäklare säljs till 26 % högre pris än de fastigheter som ägarna säljer själva.

Detta beror oftast på att mäklaren kan göra en bättre värdering, har mer erfarenhet att marknadsföra fastigheten och ett större kontaktnät för att nå ut till köpare som är villiga att betala marknadsvärdet. En mäklare arbetar vanligtvis på provision, som kan variera lite beroende på mäklarföretag. Provision för försäljningen utgår först då affären är avslutad.