Investera i solceller för fastigheter

Under de senaste åren har det blivit mycket populärt att installera solceller för privata fastigheter. Det beror dels på att priset på solceller har sjunkit med cirka 80 % de senaste 8 åren men även att strafftullsavgifter har tagits bort på billigare solceller från bland annat Kina. Utöver det har privatpersoner tidigare kunnat ta del av ett solcellsbidrag som reducerat den totala kostnaden med en femtedel, vilket också har varit ett starkt incitament för att investera i solceller.

Idag har solcellsbidraget ersatt av ett Grönt avdrag, vilket är ett skatteavdrag på motsvarande 15 % på totalkostnaden, vilket man får direkt på fakturan från solcellsinstallatören. Detta tillsammans med en skattereduktion på 60 öre per kWh för försäljningen av det överskott som produceras gör att en investering i en solcellsanläggning kan bli mycket lönsam över tid.

Välja rätt solcellsanläggning

När man ska installera solceller bör man välja en solcellsanläggning som har en effekt som klarar av att producera minst hälften av fastighetens energiförbrukning. Om fastigheten har en årlig energiförbrukning på 20 000 kWh bör man installera en solcellsanläggning som har en effekt på 10 kW, vilket klarar av att producera cirka 10 000 kWh per år.

Det är också viktigt att tänka på att den elektricitet som solcellerna producerar behöver användas i realtid då solcellerna inte kan lagra elektricitet. Normalt brukar 50 % av den elektricitet som man producerar kunna användas av fastigheten medan de övriga 50 % skickas ut på elnätet för försäljning på elbörsen.

När solcellerna inte längre producerar el, efter att solen gått ned, så köper man tillbaka den el som används av fastigheten under kvällar och nätter. Tack vare skattereduktionen som man får då man säljer el så blir priset för den el som man köper ungefär detsamma som priset man får då man säljer el.

Solcellsanläggning på ett tak.

Installera solcellsbatteri

Vill man kunna använda det överskott av elektricitet som man producerar så kan man välja att installera ett solcellsbatteri. Då kan man lagra överskottet och sedan kan fastigheten använda den lagrade elen då solen gått ned och solcellerna har slutat producera el. En annan fördel med att använda solcellsbatteri är att man kan installera en off grid lösning som gör att man alltid har tillgång till elektricitet, även då det är strömavbrott.

När man köper och installerar ett solcellsbatteri kan man använda sig av det gröna avdraget vilket innebär att man kan göra ett skatteavdrag på 50 % av den totala investeringen. Dock är solcellsbatterier fortfarande dyra, trots det gröna avdraget, vilket gör att man inte kommer att få samma lönsamhet för sin solcellsanläggning.

Lönsamt att investera i solceller

Sverige har mycket bra förutsättning för solceller då vi har många soltimmar men även en stark solinstrålning. Normalt ligger solinstrålningen på mellan 800 – 1 000 kWh per kvadratmeter och år i norra Sverige och på mellan 1 000 – 1 400 kWh per år och kvadratmeter i mellersta och södra Sverige. Det innebär att en solcellsanläggning brukar återbetala sig efter 10-12 år. Därefter kan man i ytterligare upp till 20 år ta del av en bra avkastning i form av sänkta energikostnader.